Εφαρμογές για Επιχειρήσεις από την Google (G-Suite)

Εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής υπηρεσιών Google Η FRIKTORIA.com είναι εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής υπηρεσιών από την Google και μπορεί να σας εξασφαλίσει αξιόπιστα, ασφαλή διαδικτυακά εργαλεία γραφείου για οποιουδήποτε μεγέθους επιχείρηση. Ισχυρές, διαισθητικές εφαρμογές, όπως το Web E-Mail, Web Ημερολόγιο και Web Έγγραφα για Επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους υποδομών πληροφορικής σας και να βοηθήσει τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.
FRIKTORIA Data Center Services provides: Collocation Hosting using our owned Data Centers in Greece, Dedicated Real Servers with Unlimited Traffic, Virtual Private Servers, Web Hosting, Media Streaming & Broadcasting, more than 500 Domain Names from the most countries all over the world, Internet Marketing, Web Applications, Google Applications for business and most of all Friktoria Data Center Services provides Guaranteed Quality of Services and Absolute Support & services like nowhere else. Win!
You are here: Home